1, 2 buckle my shoe

Els alumnes de segon de primària s'han après aquest poema

No comments: