What are we doing now? The very hungry caterpillar


Aquest és el conte que els nens i nenes de primer estan aprenent a classe d'anglès. Aquí el podeu practicar:

This is the story Year 1 kids are doing in the English class. Here you can practice it:

I AQUÍ podreu practicar els dies de la setmana que apareixen a la història.

And HERE you can practice the days of the week that appear in the story.


No comments: