Story telling: the mixed-up chameleon

Sílvia Panisello, mare de l'escola i conta contes, ha vingut a explicar el conte del Mixed-up chameleon a tots els nens i nenes de 1r.

No comments: